Blogs

Ouders blijf je altijd

Ouders hebben altijd het beste voor met hun kinderen. In een scheidingssituatie kan het moeilijk zijn je relatie als ex-partners los te zien van je ouderrelatie. In de aanloop naar de scheiding en daaraan voorafgaand hebben de partners elkaar veelal gekwetst. In hun strijd om erkenning voor deze kwetsingen worden soms, onbedoeld maar toch, hun kinderen ingezet. Tegelijkertijd zijn beiden er vast van overtuigd dat zij hun kinderen niet in hun verdriet betrekken en de andere ouder niet zwart te maken.

Wanneer de voorbije partnerrelatie niet goed is afgerond heeft dit zijn weerslag op de samenwerking als ouders van jullie kinderen.

In de scheidingsmediation staan de kinderen voorop. We besteden naast alles wat er praktisch en financieel voor de kinderen geregeld moet worden zeker ook aandacht aan jullie toekomstige relatie als ouders en wat de kinderen daarin nodig hebben. Opdat de kinderen zo weinig mogelijk negatieve gevolgen van een scheiding ervaren. Kinderen met gescheiden ouders moeten immers gewoon kind kunnen zijn.

Uiteindelijk draait het erom dat jullie dit aan je kind kunnen meegeven:

  • Je bent altijd welkom bij papa en bij mama
  • Papa en mama kunnen voor zichzelf zorgen, dat hoef jij niet te doen
  • We praten niet negatief over elkaar en maken geen ruzie waar jij bij bent
  • We luisteren ècht naar wat je te zeggen hebt en nemen dat serieus
  • Je mag van beide ouders houden, je hoeft nooit te kiezen. Je blijft altijd ons kind en wij samen jouw ouder.

Daarnaast kunnen jullie en jullie kinderen overwegen een kijkje te nemen op de website van Villa Pinedo. Een platform voor en door kinderen van gescheiden ouders, maar ook voor de ouders zelf. Villa Pinedo helpt de ouders om het scheidingsproces vanuit kindperspectief te bezien. www.VillaPinedo.nl