Blogs

Gezamenlijk gezag door erkenning sinds 1 januari 2023

Meer dan de helft van de kinderen worden geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Veel ouders realiseerden zich niet dat erkenning bij de burgerlijke stand niet automatisch betekende dat de partner met de moeder het gezamenlijk gezag kreeg. Daarom is per 1 januari 2023 de wet gewijzigd.

Voor alle kinderen geboren na 1 januari 2023 geldt dat waar de ouders samen de erkenning regelen bij de burgerlijke stand automatisch ook het gezamenlijk gezag wordt geregistreerd.

Gezamenlijk gezag is bijvoorbeeld belangrijk als uw kind inschrijft op kinderdagverblijf of school en bij het nemen van beslissingen op school; bij het nemen van medische beslissingen en het inzien van het medisch dossier van uw kind; als u met uw kind naar het buitenland reist en bij een verhuizing.

Voor alle kinderen die zijn geboren voor 1 januari 2023 blijft de oude regeling gelden: ouders die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, maar wel gelijkwaardig ouderschap willen en dus het gezag willen delen, kunnen het gezamenlijk gezag alsnog registreren. Dit gaat vrij makkelijk met een digitaal formulier dat te vinden is op www. Rechtspraak.nl/ouderlijk gezag/formulier.

Sinds de wetswijziging is de hoofdregel, dat er steeds twee gezaghebbende ouders zijn, die gelijkwaardig zijn in rechten en plichten om voor hun kind(eren) te zorgen. Als ze onverhoopt uit elkaar gaan, hebben ze dus ook de verplichting om dat zorgvuldig te doen en een goed ouderschapsplan op te stellen. Zie hierover mijn blog over het ouderschapsplan