Blogs

Ouderschapsplan deel 1

Gescheiden ouders bestaan niet. Ook al zijn jullie niet meer elkaars levenspartner, jullie blijven altijd de ouders van jullie kinderen. Het komt vaak voor dat ouders verschillend denken over de opvoeding van hun kinderen. Dat hangt samen met hun eigen gezin van herkomst. Zolang ouders met hun kinderen in hetzelfde huis wonen kunnen ze die verschillen meestal wel overbruggen. Na de scheiding worden deze verschillen uitvergroot en dan ligt een conflict op de loer. Zeker tijdens en vlak na de scheiding, maar ook daarna kan het lastig zijn om volledig afscheid te nemen van elkaar als partners en tegelijkertijd een goed team te vormen als co-ouders. Wanneer de partnerrelatie niet goed is afgesloten, werkt dit vaak door in de ouderrelatie.

Als ervaren scheidingsmediator begeleid ik jullie graag bij het opstellen van een ouderschapsplan. Daarbij is er natuurlijk aandacht voor de juridische en financiële aspecten, maar we besteden ook en in de eerste plaats aandacht aan hoe jullie de kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Zij staan voorop en als mediator denk ik met jullie mee, luister ik naar jullie wensen en zorg ik ervoor dat jullie samen als ouders in goed overleg afspraken maken.

Het kan van meerwaarde zijn als ik ook met de kinderen praat en luister naar hun wensen, zorgen en ideeën. Mijn ervaring is dat kinderen blij zijn dat zij gezien en gehoord worden en zelf hun gedachten, wensen en zorgen kunnen uitspreken.

Zo werken we toe naar een duurzaam ouderschapsplan, naar afspraken waar jullie beiden achter staan en die optimaal zijn voor jullie kinderen. Een mooie basis voor jullie samenwerking als co-ouders. De ervaring leert dat met deze basis, de ouders latere aanpassingen of wijzigingen in goed onderling overleg met elkaar kunnen regelen.

Waar je aan moet denken bij het opstellen van een ouderschapsplan lees je in mijn volgende blog.