Blogs

Dubbele achternaam voor minderjarige kinderen

Vanaf 1 januari 2024 kunnen jullie ervoor kiezen om je eerste kind dat op of na 1 januari 2024 is geboren de achternamen van beide ouders te geven of een achternaam met koppeltekens die de achternaam van beide ouders combineert. Er mogen niet meer dan twee namen worden gegeven. De dubbele achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Er is ook voorzien in een overgangsregeling. Hierdoor kunnen ouders van wie het eerste kind na 1 januari 2016 is geboren de achternaam alsnog veranderen in de dubbele achternaam. Deze overgangsregeling geldt voor 1 jaar.

De keuze voor een achternaam kun je voor de geboorte of bij de geboorteaangifte laten vastleggen. De ouders moeten dan wel samen naar de burgerlijke stand.

De keuze voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt het kind de achternaam van de vader of de geregistreerd partner.

Een buiten huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren kind krijgt de achternaam van de moeder. Als je wilt dat het kind de achternaam van de vader of van de duomoeder krijgt, dan moet de vader of de duomoeder het kind erkennen. Bij erkenning kunnen jullie dan samen de naamkeuze doorgeven.

Als duomoeder kun je het kind ook adopteren. Dan kiezen jullie samen bij de adoptieprocedure welke achternaam/achternamen het kind krijgt.

Dit is ook het geval in een gezin van twee mannen. Bij adoptie eindigt het moederschap. Jullie kiezen vervolgens de achternaam van het eerste kind. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als jullie eerste kind samen.

Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie te kiezen van hun geslachtsnaam bij geboorte en de naam van een van de adoptieouders. Wel geldt ook hier een maximum van twee namen in totaal.

Nederlands internationaal privaatrecht (IPR)

Het Nederlandse IPR blijft ook na inwerkingtreding de wet op de dubbele geslachtsnaam van belang. Het Nederlandse IPR respecteert dat de voor- en achternaam in beginsel moet worden bepaald door het recht van de nationaliteit van die persoon met inbegrip van de regels van internationaal privaatrecht van het betrokken land. Heeft iemand meer dan één nationaliteit, dan is volgens Nederlands IPR het recht van het land waar die persoon zijn gewone verblijfplaats heeft, van toepassing is op de voor- of achternaam.