Blogs

Gemeenschap van goederen sinds 1 januari 2018

Wat is er per 1 januari 2018 veranderd

 • Vanaf deze datum trouw je in beperkte gemeenschap van goederen.
 • Alle persoonlijke bezittingen en schulden die ieder van jullie vóór het trouwen al had, blijven van ieder persoonlijk. Bezittingen en schulden die (ieder van) jullie na het trouwen krijgt, zijn van jullie samen, met uitzondering van schenkingen en erfenissen.
 • Schenkingen of erfenissen die je ontvangt tijdens je huwelijk, zijn van jou persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is vastgelegd.
 • Als jullie uit elkaar gaan, krijgt ieder de helft van de (waarde van de) gemeenschappelijke bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd.
 • Voor partners die vanaf 2018 een geregistreerd partnerschap aangaan, gelden deze wettelijke bepalingen ook.
 • Zijn jullie huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden aangegaan, dan gelden uiteraard de gemaakte afspraken.

Welke regels gelden voor huwelijken en partnerschappen van vóór 1 januari 2018?

 • Ben je getrouwd of geregistreerd partner vóór 1 januari 2018 zonder huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, dan ben en blijf je getrouwd/geregistreerd in algehele gemeenschap van goederen. De nieuw wet heeft geen terugwerkende kracht.
 • Alle bezittingen en schulden zijn dan van jullie samen. Dus ook de bezittingen en schulden die vóór het trouwen of GP van ieder persoonlijk waren.
 • Schenkingen of erfenissen die (één van) jullie ontvangt voor en tijdens het huwelijk zijn van jullie samen. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is vastgelegd (uitsluitingsclausule).
 • Als jullie uit elkaar gaan, krijgen ieder de helft van alle gemeenschappelijke bezittingen en schulden. Ben je ondernemer, dan is de onderneming na het huwelijk van jullie samen. Schuldeisers kunnen zich verhalen op jullie gezamenlijke bezit. De waarde van de onderneming zal in beginsel bij helften verdeeld worden.
 • Voor partners die kozen voor een geregistreerd partnerschap vóór 2018 zijn dezelfde regels van toepassing.