Blogs

Wijziging partneralimentatie en/of kinderalimentatie

Het kan voorkomen dat de afspraken over alimentatie na verloop van tijd niet meer goed werken. Omdat het leven van jezelf of je ex-partner verandert en de financiële omstandigheden daardoor wijzigen. Sommige gebeurtenissen hebben een dusdanig grote invloed op de financiële draagkracht, dat een herberekening van de partner- en/of kinderalimentatie raadzaam is. Denk aan (onvrijwillig) verlies van baan, arbeidsongeschiktheid, wijziging in gezinssituatie, pensionering, wijziging van hoofdverblijf van de kinderen. Het kan dan redelijk en nodig zijn om de afspraken over de alimentatie te wijzigen. Als je het er samen over eens bent, kunnen jullie samen - dus buiten de rechter om - een ander alimentatiebedrag afspreken.

Omdat de berekening van alimentatie ingewikkeld is vinden veel mensen het prettig om een specialist in te schakelen. In dat geval, of als je daar meer informatie over wilt, kunt je uiteraard contact met mij opnemen. Ik maak dan op basis van ieders huidige situatie een nieuwe berekening en een nieuwe overeenkomst waarin de herziene alimentatie wordt vastgelegd.

Komen jullie er samen niet uit, dan kan bij de rechter een wijzigingsverzoek worden ingediend. Als de alimentatie bij de scheiding is vastgesteld volgens de wettelijke normen, kan op grond van die normen een herziening worden aangevraagd. Zijn jullie in het echtscheidingsconvenant afgeweken van de wettelijke normen, dan kan het ingewikkeld zijn in hoeverre de alimentatie door de rechter wordt aangepast.