Blogs

De rouwcurve

Rouwen doe je als je iets dierbaars of vertrouwds verliest. Rouwen doe je ook als je besluit om uit elkaar te gaan. Rouw om het verlies van je relatie is meer dan alleen verdriet. Het betekent dat je je leven aanpast aan het feit dat de ander niet meer het dagelijks leven met je deelt. Verwerken gaat in stappen en kan veel tijd kosten. Ieder doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Maar er zijn wel fasen te herkennen. Elisabeth Kübler-Ross onderscheidde in het rouwproces 5 fasen:

  • Ontkenning en ongeloof
  • Emotionele verdoving
  • Verdriet, woede, angst en eventueel schuldgevoelens
  • Losmaking, berusting en acceptatie
  • De draad van het leven weer oppakken

Je kunt deze fasen ook benoemen als: de vermijdingsfase, de confrontatiefase en de aanpassingsfase. Het is geen lineair proces dat iedereen stap voor stap doorloopt. Sommige mensen slaan een of meer van deze fasen over, anderen hebben langer voor een bepaalde fase nodig of keren tijdelijk weer terug naar een eerdere fase.
Je bewust zijn van deze fasen kan helpen om grip op je situatie en je hoofd koel te houden. Ook is het goed om te beseffen dat jij en je ex-partner dikwijls in een verschillende fase zitten. De partner die wil scheiden is vaak al veel langer bezig met het verwerkingsproces. Die partner zit mogelijk al in de opgaande lijn, terwijl de ander vaak nog aan de linkerkant van de curve zit en nog met afscheid nemen moet beginnen. Dat is een van de redenen waarom de scheidingsmelding (hoe heb je je partner verteld dat je wilt scheiden) zo belangrijk is. In mediation zal ik daarom altijd aandacht geven aan de vraag hoe dit tussen jullie is besproken en hoe ieder van jullie dit gesprek heeft ervaren. Een goede scheidingsmelding helpt om de scheiding soepeler en met wederzijds begrip te laten verlopen.