Blogs

Indexatie alimentatie

Wettelijke indexering alimentatie 2024 is 6,2%
Betaalt of ontvangt u partner- of kinderalimentatie? Ieder jaar worden alle alimentatiebedragen, zowel kinderalimentatie als partneralimentatie, verhoogd met de wettelijke indexering. De wettelijke indexering voor 2024 is vastgesteld op 6,2%. Voor 2023 was dat 3,4%.

Indexering alimentatie verplicht
De indexering geldt zowel voor alimentatie die door de rechtbank is vastgesteld als voor alimentatie die in onderling overleg is afgesproken. De indexering van kinderalimentatie is vastgelegd in de wet en kan niet worden uitgesloten door afspraken tussen de ouders. Dat ligt anders voor de partneralimentatie. U kunt met uw ex-partner in een schriftelijke overeenkomst afspreken dat over de hele alimentatieperiode of bijvoorbeeld over het eerste jaar wordt afgezien van de wettelijke indexering van de partneralimentatie.